top of page
Picture3.png

 למידה שיתופית 

 אינטראקציה במפגש 

סרטון היכרות עם הכלי

Tricider הוא כלי שיתופי מקוון המאפשר לבצע סיעור מוחות והצבעה, וניתן לשימוש במהלך המפגש הכיתתי ובין המפגשים.

הכלי מאפשר:

  • הוספת אמירות שונות (לדוגמא: רעיונות / עמדות / דעות וכו') ע"י המשתתפים. 

  • לאחר מכן, הוספת טיעונים בעד או נגד האמירות. 

  • ולבסוף, החלטה של כל משתתף, באילו אמירות הוא תומך.
     

הכלי אינו מצריך הרשמה.

כל שנדרש מהמרצה הוא לשתף עם הסטודנטים קישור שניתן להטמעה באתר הקורס ב-Moodle. 

לתשומת לב:

בכדי למנוע עומס מומלץ להנחות את הסטודנטים לשתף אמירות קצרות וממוקדות.

כלי שיתופי לסיעור מוחות ולהצבעה

bottom of page