top of page
Image by John Schnobrich

מדריך מקוצר: המרת תוכן פרונטאלי לתוכן א-סינכרוני

סגל הוראה יקר,

בהמשך להחלטה על קיצור סמסטר א' (תשפ"ד) ל-10 שיעורים, אחד המענים האפשריים הוא המרת חלק מתוכן הקורס לתוכן א-סינכרוני המיועד ללמידה עצמאית.

למעוניינים באפשרות זו, מומלץ שהתוכן הא-סינכרוני יתבסס על סרטונים לימודיים של המרצה.

בעמוד זה תמצאו מידע הדרכתי בנושא

בהצלחה!
צוות היחידה לחדשנות בהוראה

 שלב א 
נתחיל מחלוקת השיעור לתת-נושאים
(כל תת-נושא יהפוך בהמשך לסרטון לימודי קצר)

 שלב ב 
כעת נקליט כל תת-נושא כסרטון לימודי

 שלב ד (מומלץ) 
לווידוא הבנה של הנלמד, נפתח בוחן מקוון באתר הקורס

 שלב ג (מומלץ) 
לעידוד צפייה פעילה, נהפוך את הסרטונים לאינטראקטיביים

 נספח 1 
אם החלטתם להמיר שיעור שלם ליחידת לימוד א-סינכרונית, להלן מסמך המציג "מרכיבים מרכזיים ביחידת לימוד א-סינכרונית".

 נספח 2 
המחשה של סרטונים שהוקלטו עצמאית ע"י סגל ההוראה של רייכמן

bottom of page