top of page
DALL·E 2024-01-14 10.08_edited.jpg

סרטונים לימודיים בקורסים אקדמיים

היחידה מפתחת ומפיקה קורסים המתבססים על מודלי הוראה חדשניים: למידה מרחוק, כיתה הפוכה, הוראה היברידית ועוד.


קורסים אלו מתבססים על סרטונים לימודיים באיכות גבוהה (פדגוגית והפקתית), ומכוונים את הסטודנטים ללמידה עצמאית, וכן לשימוש ברמות חשיבה מסדר גבוה (יישום, אנליזה, סינתזה).

היחידה שיתפה פעולה עם כ-40 מרצים להפקת סרטונים לימודיים! 

חושבים שהגיע תורכם?

היחידה מיישמת שתי שיטות הפקה מרכזיות:

סרטונים מתוסרטים

סרטוני "מרצה לצד מצגת" (שיטת ההפקה השכיחה)

תרחישי צילום יחודיים:

אחד מהיתרונות בהפקה של תכנים לימודיים הוא היכולת לצאת מכותלי כיתת הלימוד.

לפניכם מספר תרחישי צילום ייחודיים מקורסים שהופקו ע"י היחידה:

הקליקו על התרחיש כדי לצפות בדוגמא

ראיון עם מרצה אורח

מרצה הקורס מקיים ראיון
עם מומחה בתחום התוכן הרלוונטי.
לדוגמא: יזם מוכר, מנכ"ל חברה מצליחה,  עורך דין ידוע, דיפלומט ותיק ועוד.

ראיון עם מרצה אורחת מומחית בתחומה

קורס: "יסודות ההגות היהודית" 

יסודות ההגות היהודית.png

צילומי חוץ

צילום בכל מקום מחוץ לאולפן.
לדוגמא: מעבדה, משרדי חברת הייטק, מוסדות ציבור, אתר היסטורי ועוד.

ביקור במעבדת גידול צמחים מודרנית

קורס: "מערכות מזון במאה ה-21" 

מערכות מזון .png

סימולציה

סיטואציות המדמות את המציאות / סיפורי מקרה המשתלבים כחלק מהתוכן הנלמד. לדוגמא: אבחון רפואי, טיפול פסיכולוגי, תחקור של עד תביעה במשפט, ניהול משא ומתן ועוד.

הדמיית שיח טיפולי בין פסיכולוגית לנערה

תמונה מקורס פסיכולוגיה של התבגרות.png

קורס: "פסיכולוגיה של התבגרות" 

הדגמה / ניסוי

צילום חי של ניסוי או הדגמת תהליך.

לדוגמא: ניסוי מדעי, הדגמת טכניקות רפואיות שונות, פתרון תרגיל מתמטי שלב-אחר-שלב, הדגמת פעולה בתוכנת JASP ועוד.

המחשה של מרכיבים קוגניטיביים בכאב

תהליכים קוגנטיבים א.png

קורס: "תהליכים קוגניטיביים א" 

רוצים לראות עוד?

לפניכם דוגמאות לסרטונים מתוסרטים נוספים בהפקת היחידה. 

Selections - Introduction to Computer Graphics
02:26
Systematic Creativity (online course) - Promo
02:05
Selections - 21st Century Challenges
02:24
Selections - Food Systems in the 21st Century
02:06
Selections - Foundations of Jewish Thought and Philosophy
01:42
Selections - Urban Worlds
02:04
bottom of page