top of page

הצטרפו לתוכנית לחדשנות בהוראה! 

מעוניינים להעשיר את הקורס שלכם בתכנים ובשיטות הוראה חדשניות? ​

בחרו את המסלול המתאים לכם:

מסלול כללי

Technology Class
Blue Background_edited_edited.jpg

במסלול זה נחשוב ביחד על פתרונות (טכנולוגיות למידה, שיטות ועזרי הוראה וכו') שיספקו מענה לצרכי ההוראה ולאופי הקורס אותו מלמד המרצה.

העשרת קורס קיים בשיטות הוראה חדשניות

מסלולי הפקה

מסלול מצומצם

Vlogger looking at camera

במסלול זה נפיק ביחד 3-8 סרטונים לימודיים לנושאים מורכבים בקורס. סרטונים אלו ישמשו כעזרי למידה איכותיים, ממוקדים ונגישים.

הפקת סרטונים לימודיים לנושאים מרכזיים בלבד

מסלול מלא

Audience Clapping
Blue Background_edited_edited_edited_edi

במסלול זה נמיר ביחד את מודל ההוראה של הקורס (או את חלקו) למודל עדכני המתאים ל"לומד החדש", תוך שימוש בסרטוני המרצה כבסיס ללמידה התיאורטית.

שינוי מודל ההוראה של הקורס למודל חדשני

הכירו את שלושת ערוצי הפיתוח המקצועי המשלימים שלנו:

משובי צפייה בשיעורים

קבלו באופן אישי דו"ח משוב מפורט

על אופן ההוראה שלכם,

כולל המלצות יישומיות.

ייעוץ פדגוגי

יש לכם צורך הוראתי שמחפש מענה פדגוגי? פנו אלינו לקבלת מענה!

סדנאות מקצועיות

מעוניינים להעשיר את הקורס שלכם בתכנים ובשיטות חדשניות? 

הסדנאות עוסקות במגוון נושאי ליבה ומגמות עדכניות בתחום ההוראה והלמידה. 

bottom of page