top of page

פלטפורמת סקרים המעודדת למידה פעילה והשתתפות של סטודנטים במפגש 

1150651208032_320c46a56b664983fcbb_512-removebg-preview.png

 אינטראקציה במפגש 

"בהחלט מגביר מעורבות ומהווה כלי נהדר. אני עדין טירון בזה, אבל גם עם רמת המומחיות הנמוכה שלי זה שינוי חיובי"(ד"ר אריק ברגר)

מרצים באוניברסיטת רייכמן עושים שימוש בפלטפורמה

ציטוטים מהשטח:

סטודנטים באוניברסיטת רייכמן נחשפים לפלטפורמה בכל סמסטר

bottom of page