top of page

Edpuzzle

שילוב אינטראקציות בסרטוני וידאו​. חופשי לשימוש.​​​​

המחשת סרטון משולב אינטראקציה - פרופ' בעז בן-דוד, בי"ס לפסיכולוגיה

תקציר

מערכת EdPuzzle מאפשרת שילוב של אינטראקציות שונות (שאלות סגורות, שאלות פתוחות, הערות, קבצי אודיו) על גבי ציר הזמן של סרטונים נבחרים.

 

מה עוד?

  • מדובר בכלי נוח וקל לשימוש, שהתוצר שלו הוא וידאו אינטראקטיבי שניתן להטבעה בכל אתר.

  • ניתן להשתמש בכל סרטון שנמצא באחת מרשתות שיתוף הוידאו המרכזיות (YouTube, Vimeo, Ted וכו')

 

שימושים פדגוגיים 

  • עידוד למידה פעילה: הלומד נדרש להשיב על שאלות כחלק מהצפייה בסרטון (קיימת אפשרות להתנות התקדמות בצפייה במתן מענה).

  • ניהול למידה: המערכת מאפשרת למרצה להקצות "משימות צפייה" עבור קבוצה לימודית

  • מעקב וניתוח עבור המרצה: המערכת מפיקה דו"ח ויזואלי ומספרי, המפרט את נתוני הצפייה והביצוע של הלומדים.

 

עזרי הדרכה

לחץ כאן לכניסה למערכת.

לחץ כאן לצפייה בסרטון אינטראקטיבי לדוגמה.

לחץ כאן לצפייה בסרטון "חישוביות וסיבוכיות" (מדמ"ח).

bottom of page