top of page

הצגת קבוצת החשיבה וסיכום התהליך

עידן אלמוג - הצגת התהליך

כחלק ממהלכי גיבוש החזון של אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה), היחידה לחדשנות בהוראה הקימה קבוצת חשיבה של סטודנטים בנושא "אקדמיית העתיד" בשת"פ עם אגודת הסטודנטים, במטרה לדון בשאלות מרכזיות המעסיקות את המוסדות האקדמיים ברחבי העולם:

• כיצד תיראה הלמידה בעתיד? מהו תפקיד המרצה העתידי?

• מה חסר באקדמיה בכדי להכין את הסטודנטים טוב יותר לעולם התעסוקה העתידי?

• כיצד ייראו הכיתות והמבנים במוסד הלימוד?

• אילו שימושים צפויים בטכנולוגיות למידה? 

 

למערכי המפגשים, לחצו כאן

לרקע על מובילי הדיונים, לחצו כאן

לרקע על חברי קבוצת החשיבה, לחצו כאן

התוצר - חזון הסטודנטים

עם סיום המפגשים, נבחרו 6 סטודנטים לכתוב מסמך עמדה של "חזון אישי" הנוגע לפיתרון אחת מהסוגיות המרכזיות שנדונו ע"י הקבוצה.

לפניך מוצגים סרטונים המסכמים את חזון הסטודנטים:

גל רייך - יצירת בינתחומיות בקורסים עצמם 

לירון כץ - מעבר להוראה מבוססת דיון ואינטראקציה 

עומר קצביאן - למידה אקטיבית ורלוונטית לעולם העבודה 

גלית ברדוגו - פיתוח ושילוב מודלים של למידה שיתופית בקורסים 

אבישג סלומון - מעבר משיח של הצטיינות לשיח של מצוינות 

לביא מלמן - הקמת מרכז ארצי להכשרת מרצים באקדמיה 

bottom of page