top of page

חברי קבוצת החשיבה בנושא אקדמיית העתיד

אבישג סלומון
סטודנטית לתואר ראשון, 
בי"ס למשפטים.

ועדת היגוי - טכנולוגיות למידה

גלית ברדוגו
סטודנטית לתואר שני, 
בי"ס לממשל.
אודות

ועדת היגוי - טכנולוגיות למידה

עידן אלמוג
ראש היחידה 
לחדשנות בהוראה 
(מרכז פעילות הקבוצה).
אודות

ועדת היגוי - טכנולוגיות למידה

לירון כץ
סטודנטית לתואר ראשון, 
בי"ס לכלכלה וקיימות.
אודות

ועדת היגוי - טכנולוגיות למידה

גל רייך
סטודנט לתואר ראשון, 
בי"ס לממשל.
אודות

ועדת היגוי - טכנולוגיות למידה

עומר קסביאן
סטודנט לתואר ראשון, 
בי"ס למנהל עסקים.

ועדת היגוי - טכנולוגיות למידה

לביא מלמן
סטודנט לתואר ראשון,
תוכנית מצטיינים באסטרטגיה וקבלת החלטות,

בי"ס לממשל

ועדת היגוי - טכנולוגיות למידה
bottom of page