top of page

במרץ 2016 התקיים כנס "למידה בעידן דיגיטלי" שאורגן ע"י המל"ג בשיתוף מטה "ישראל דיגיטלית", כחלק ממהלך השקת המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, "קמפוס ישראל".

 

ביום הראשון של הכנס התקיים פאנל מומחים בנושא "הוראה ולמידה דיגיטלית - אתגרים והזדמנויות" שנוהל ע"י ד"ר רבקה וודמני, ס.יו"ר המל"ג.

לפניכם המענה של עידן אלמוג, ראש היחידה, על השאלה: 

כיצד נכשיר את המרצים באקדמיה להוראה וללמידה דיגיטלית?

כיצד נכשיר את המרצים באקדמיה להוראה וללמידה דיגיטלית?

bottom of page