top of page

 אינטראקציה בכיתה 

Kahoot הוא כלי המאפשר קיום אינטראקציה עם הלומדים  באמצעות חידונים. החידונים מורכבים משאלות אמריקאיות (רב-ברירה). החידונים מתקיימים בממשק צבעוני, קצבי ובאווירה משחקית המחזקת את חוויית הלמידה בכיתה.

סוגי השאלונים שניתן ליצור במערכת:

  • Quiz: שאלון מסוג בוחן המאפשר הוספה של מספר שאלות, שימוש בניקוד, תשובות נכונות ושגויות וכו'.

  • Discussion: שאלון המכיל שאלה אחת בלבד, מיועד ליצירת אינטראקציה מהירה.

  • Survey: שאלון מסוג סקר, מאפשר הוספה של מספר שאלות ללא ניקוד.

סרטון הסבר: יצירת שאלון ב-Kahoot!

אינטראקציה משחקית בכיתה

Kahoot!

bottom of page